Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać na adres: kontakt@idmn.pl lub złożyć w siedzibie:

INSTYTUT DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ
im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Słowicza 62
02-170 Warszawa

Zgodnie z ww. ustawą: Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona – jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (IOD) jest pani Monika Sławuta.

Do Inspektora Ochrony Danych można kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut.

Możliwy kontakt:
•    Listowny:  Warszawa 02-170, ul. Słowicza 62
•    Pocztą elektroniczną: iodo@idmn.pl

Opublikowano: 4 marca 2021 18:16

przez: IDMN

Ostatnia modyfikacja: 22 stycznia 2024 08:14

przez: IDMN

Ostatnie zmiany:

Udostępnianie informacji publicznej

2024-01-22 08:14:17

IDMN

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2024-01-22 08:13:53

IDMN

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:46:48

IDMN

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:42:59

IDMN

Czytaj więcej...