[Aktualizacja] Wyniki naboru w programie Fundusz Patriotyczny – edycja „Niepodległość po polsku”

Na podstawie decyzji Dyrektora IDMN dokonano korekt w wysokości dofinansowania środków dla poszczególnych beneficjentów. W rezultacie zostały rozdysponowane nadwyżki, które pozostały nie rozdzielone w trakcie posiedzeń Panelu Ekspertów.

Priorytet I

Priorytet II

Ostatnie zmiany: