Schemat organizacyjny

p.o. Dyrektora
Dr hab. Adam Leszczyński, prof. SWPS

Rada Programowa
Prof. Stanisław Mieczysław Gebhardt – przewodniczący rady programowej
Prof. Marek Jan Chodakiewicz – członek rady programowej
Prof. Zbigniew Krysiak – członek rady programowej
Prof. Marian Marek Drozdowski – członek rady programowej
Marian Barański – członek rady programowej
Dr Ewa K. Czaczkowska – członkini rady programowej
Dr Wojciech Kozłowski – członek rady programowej
Prof. Mieczysław Stanisław Ryba – członek rady programowej
Prof. Janusz Odziemkowski – członek rady programowej
Ks. dr hab. Robert Skrzypczak

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Monika Sławuta – IOD

Opublikowano: 4 marca 2021 18:13

przez: IDMN

Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2024 10:06

przez: IDMN

Ostatnie zmiany:

Schemat organizacyjny

2024-05-11 10:06:05

IDMN

Czytaj więcej...

Schemat organizacyjny

2024-05-11 10:05:53

IDMN

Czytaj więcej...

Schemat organizacyjny

2024-04-18 14:34:49

IDMN

Czytaj więcej...

Schemat organizacyjny

2024-04-12 10:10:24

IDMN

Czytaj więcej...