Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:46:48 by: fundusz

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać lub złożyć w siedzibie:

INSTYTUT DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ
im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Szczęśliwicka 62,
02-353 Warszawa

Zgodnie z ww. ustawą: Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona – jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (IOD) jest pani Monika Sławuta.

Do Inspektora Ochrony Danych można kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut.

Możliwy kontakt:
•    Listowny:  Warszawa 02-353, ul. Szczęśliwicka 62
•    Pocztą elektroniczną: iodo@idmn.pl

Ostatnie zmiany:

Udostępnianie informacji publicznej

2024-01-22 08:14:17

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2024-01-22 08:13:53

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:46:48

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:42:59

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:42:39

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:42:18

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:42:08

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:41:43

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:39:27

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:38:48

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:37:56

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:37:28

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:37:11

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:36:22

fundusz

Czytaj więcej...

Udostępnianie informacji publicznej

2021-04-11 15:31:50

fundusz

Czytaj więcej...

udostępnianie informacji publicznej

2021-03-04 18:17:19

fundusz

Czytaj więcej...

udostępnianie
informacji publicznej

2021-03-04 18:16:39

fundusz

Czytaj więcej...